You are currently viewing MUZEJ – OBRAZOVANJE POD OPSADOM

MUZEJ – OBRAZOVANJE POD OPSADOM

U okviru obilježavanja 30. godina od početka opsade Sarajeva, u multimedijalnom centru Javne ustanove Fond Memorijala Kantona Sarajevo danas je prezentiran projekt Muzej "Obrazovanje pod opsadom".

Projekt osnivanja i otvaranja Muzeja iniciralo je Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, a u njegovoj realizaciji će učestvovati i kantonalna ministarstva kulture i sporta, visokog obrazovanja, nauke i mladih, za boračka pitanja, kao i Fond memorijala. Saglasnost na projekt dala je Vlada KS.

Kako je kazala ministrica odgoja i obrazovanja Naida Hota Muminović, biće to multifunkcionalni prostor, mjesto susreta prošlosti i budućnosti, gdje ćemo učiti naše učenike kako da se sjećaju i pamte šta se dešavalo u Sarajevu tokom protekle agresije.

Muzej će biti smješten u prostoru Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija dizajna i multimedije, u prostorijama radionice na Skenderiji. Planirano je da Ministarstvo u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola uvede obavezu posjete muzeju jednom ili više puta godišnje. U sklopu muzeja bit će predviđen i prostor za kreativni rad učenika, održavanje edukacija, radionica i takmičenja.

Ovom prilikom, ministrica se posebno zahvalila direktoru Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija dizajna i multimedije Ilidža – dr.sc.Salki Huskiću.


https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti-sa-vlade/sarajevo-ce-uskoro-dobiti-muzej-obrazovanje-pod-opsadom