Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

GRAFIČKI TEHNIČAR

Stručni predmeti: grafički dizajn, grafičke tehnologije, grafički materijali, osnovi mačinstva sa grafičkim strojevima, praksa. 

MULTIMEDIJALNI SADRŽAJ

Stručni predmeti: grafički dizajn, baze podataka, osnove programiranja, objektno programiranje, internetske i komunikacijske tehnologije, medijske tehnologije, izrada web stranica, fotografija i film, vizuelne komunikacije, menadžment, e-poslovanje.

WEB DIZAJN

Stručni predmeti: grafički dizajn, elektrotehnika sa automatikom, informacione tehnologije, ekonomika preduzeća, web dizajn, tehnologija sa praktičnom nastavom. 

GRAFIČKA PRIPREMA

Stručni predmeti: grafički dizajn, elektrotehnika sa automatikom, informacione tehnologije, ekonomika preduzeća, grafička tehnologija, praktična nastava.

KOMERCIJALNO PODRUČJE

Stručni predmeti: grafički dizajn, elektrotehnika sa automatikom, ekonomika preduzeća, menadžment, tehnologija sa praktičnom nastavom. 

FOTOGRAF ZA MEDIJE

Stručni predmeti: grafički dizajn, elektrotehnika sa automatikom, uređaji za snimanje i obradu slike, ekonomika preduzeća, tehnologija zanimanja, praktična nastava.

GRAFIČKA ŠTAMPA/TISAK

Stručni predmeti: grafički dizajn, elektrotehnika sa automatikom, grafička tehnologija, ekonomika preduzeća, praktična nastava. 

GRAFIČKA DORADA

Stručni predmeti: grafički dizajn, elektrotehnika sa automatikom, grafička tehnologija, ekonomika preduzeća, praktična nastava.