You are currently viewing OBAVIJEST o organizaciji nastave

OBAVIJEST o organizaciji nastave

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u periodu od 14.9. – 9.10.2010. godine možete pročitati na sljedećem link-u: ORGANIZACIJA NASTAVE.

U sladu sa ovim uputstvom nova satnica časova se nalazi na sljedećem link-u: SATNICA.