You are currently viewing Pedagoška praksa

Pedagoška praksa

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji  sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, u petak 27.05.2021. godine, pedagog škole Sanela Hamidović, prof. je realizovala online pedagošku praksu za studente III godine Odsjeka za pedagogiju i u to oblastima: Savjetodavni odgojni rad, Socijalna pedagogija, Didaktika, Školska pedagogija i Andragogija. Zahvaljujemo se na ukazanoj prilici da sarađujemo sa studentima, budućim pedagozima.