You are currently viewing PLOVIM PRAVO JER JE ZDRAVO-KAMPANJA O ZAŠTITI DJEČIJIH PRAVA

PLOVIM PRAVO JER JE ZDRAVO-KAMPANJA O ZAŠTITI DJEČIJIH PRAVA

Pedagog škole Sanela Hamidović, prof. je učestvovala na dvodnevnom treningu u okviru Kampanje o dječijim pravima i ulozi stručnih saradnika u školama. Kampanja je realizovana uz podršku Unicefa, Sverige Švedska i Genesis projecta, a imala je za cilj promociju i zaštitu dječijih prava. Obuhvatila je stručne saradnike, pedagoge i psihologe iz različitih područja BiH Slogan kampanje koja čuva svako dijete jeste:"Plovim pravo jer je zdravo!"