You are currently viewing POSJETA HISTORIJSKOM MUZEJU BIH

POSJETA HISTORIJSKOM MUZEJU BIH

Učenici II i III razreda (Anita Smajić, Senad Bibanović, Amina Bektešević, Isanović Adna i Fehratović Aldijana) su 28.3.2022. u sklopu fotografske sekcije, zajedno sa profesorom Arminom Rizvićem, posjetili Historijski muzej BiH. U muzeju su uz pomoć insturktora pohađali radionicu u kojoj su učili o procesu razvijanja analogne fotografije. Nakon demonstracije potpunog procesa od strane uposlenika muzeja su sami birali već postojeće filmove i slike, te razvijali svoje fotgrafije. Profesor Armin Rizvić je zajedno sa rukovodstvom muzeja dogovorio buduću saradnju između Historijskog Muzeja BiH i Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža i njene fotografske sekcije.