You are currently viewing POSJETA II-1 RAZREDA ŠTAMPARIJI CPU- SARAJEVO

POSJETA II-1 RAZREDA ŠTAMPARIJI CPU- SARAJEVO

Po dolasku u štampariju oko 9:50h krenuli smo u obilazak, stim da napomenem djecu smo podijelili u dvije grupe da bi mogli vidjeti i ćuti što više o samoj štampariji kao i mašinama o kojima uče na nastavi .

Prvo smo obišli prostorije pripreme štamparske forme sa kopirnicom. Tu smo učenike upoznali sa postupcim pripreme, snimanja, razvijanja i zaštite štamparske forme.

U odjeljenju štampe učenici su prisustovali pripremi i štampi omota za brošuru. Na četverobojnoj CPC offset mašini B2 formata, vidjeli su kako se stavljaju štamparske forme na cilindre, vlaže valjci u mašini, i vrši otiskivanje sa kontrolom štampe na upravljačkom pultu..

U istom odjeljnju upoznali smo učenike sa izvlačenjem „biga“ na omotu za brošuru na HAJDELBERG cilindru za visoku štampu.

Poslije obilaska odjeljenja štampe, prešli smo kroz odjeljenje dorade. U doradi su se učenici upoznali sa radom, i pokazano im je kako radi mašina za štosanje araka, falc mašina i mašina za plastificiranje. Na mašini za svijanje /falc mašina/im je demonstriran postupak falcanja (savijanja) afiše sa dva prevoja, a na mašini za plastifikaciju, plastificiranje fascikli. U odjeljenju dorade, uz izuzetnu zahvalnost i susretljivost zaposlenika firme CPU štamparije, pokazan je rad sabirne heftarice gdje su učenici vidjeli kako od savijenih araka koji su postavljeni na radne stanice nakon šivanja i obrezivanja izlazi gotov proizvod.