You are currently viewing POSJETA LIKOVNOJ AKADEMIJI III-2

POSJETA LIKOVNOJ AKADEMIJI III-2

Dana 4.4.2022. godine učenici III-2 su bili u mogučnosti da posjete izložbu odsjeka Grafičkog dizajna na Likovnoj akademiji. Učenici su posjetili spomenutu izložbu na kojoj su imali priliku da pregledaju radove nastale tokom školovanja studenata iz predmeta Grafički dizajn. Naši učenici su imali zadatak da tokom izložbe steknu uvid u različite medije koje obuhvata grafički dizajn i različite pristupe korištenju likovno-grafičkih elemenata u samom dizajnu. Također učenici su imali priliku da opserviraju rezultate školovanja naboljih studenata sa odsjeka za Grafički dizajn. Shodno spomenutom, naši učenici su dobili priliku da vide kako može da izgleda potencionalno nastavak njihovog školovanja u našoj školi.Učenici su bili u pratnji prof. Arnele Zolote, prof. Samira Kačunovića i prof. Nermina Ibrahimovića