You are currently viewing POSJETA ŠTAMPARIJI GARMOND – SARAJEVO I-4

POSJETA ŠTAMPARIJI GARMOND – SARAJEVO I-4

Dana 10.2.2022. nakon okupljanja učenika u učionici i posljednjeg dogovora, prije odlaska u štampariju , krenuli smo u 12:00h ka štampariji Garmond. Po dolasku u štampariju i uz uvodni govor odgovornog lica za rad sa javnošču krenuli smo u obilazak odjeljenja. Prvo smo obišli prostorije komercijale i pripreme štamparske forme sa kopirnicom. Tu smo učenike upoznali sa postupcim pripreme, snimanja, razvijanja i zaštite štamparske forme. U odjeljenju štampe pokazana im je priprema mašine za štampu brošura . U doradi je učenicima pokazan i objašnjen princip rada mašina za rad u doradi koji su neohodni za proizvodnju nekog grafičkog proizvoda. Poslije smo otišli u drugu prostoriju gdje je smještena CNC mašina , koja je upravo radila izrezivanje slova u drvetu . Gdje im je objašneno da CNC u prevodu znači kompjutersko numeričko upravljanje mašinama, tj programiranje mašina kao sto su glodalice, strugivi, obradni centri pomoću računara Par učenika je uzelo učešće i praktično sa radnicima radilo na ljepljenju i kompletiranju materijala koji je bio radni zadatak za taj dan u štampariji.