You are currently viewing POSJETA ŠTAMPARIJI GRAFOSEM

POSJETA ŠTAMPARIJI GRAFOSEM

Dana 24.11.2023. učenici odjeljenja II-3 su u pratnji profesora Hadžimulić Semira i profesorice Halilović Nadire imali priliku posjetiti štampariju GRAFOSEM. Učenici su prvo obišli prostorije štamparije i na taj način upoznali se sa materijalima i mašinama koje se koriste za izradu grafičkih proizvoda. Detaljno im je objašnjena i praktično pokazana sito tehnika štampe. Nakon toga pokazano im je kako se rade postupci štancanje, perforiranje, klamanje, falcanje (savijanje), cantriganje i štosanje. Učenici su imali priliku sudjelovati u izradi kartonske ambalaže pomoću postupka štancanja, izradi bloka pomoću postupaka perforiranja, štosanja i klamanja. Tehnikom sito štampe vršili su otisak na majice i dresove, kao i na vrećice. Ova posjeta je bila idealna prilika da učenici dosada stečeno teorijsko znanje upotpune i primjene praktično.