You are currently viewing PREDAVANJE SUDSKOG VJEŠTAKA, GOSPODINA ĐALTUR VAHIDINA ISPRED ORGANIZACIJE UNDP

PREDAVANJE SUDSKOG VJEŠTAKA, GOSPODINA ĐALTUR VAHIDINA ISPRED ORGANIZACIJE UNDP

Sprečavanje bilo koje vrste nasilja u digitalnom okruženju je veoma važna tema o kojoj želimo da educiramo naše učenike. Zahvaljujemo se UNDP-u i sudskom vještaku mrs.ci. Đaltru Vahidinu za izuzetno predavanje učenicima I2, I 4 i IV 4 odjeljenja. Predavanje je organizavala pedagogica škole.