You are currently viewing Redovna nastava – satnica

Redovna nastava – satnica

Prvi sat I smjene počinje u 08:00 a prvi sat II smjene počinje u 14:10. Veliki odmor u I smjeni je nakon 3. sata od 10:25 – 10:45 i traje 20 minuta. Veliki odmor u II smjeni je nakon 2. sata od 15:45 – 16:00 i traje 15 minuta.