You are currently viewing Revidirani krizni plan rada

Revidirani krizni plan rada

Revidirani Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19 koji donosi direktor škole nalazi se na sljedećem link-u: KRIZNI PLAN RADA