You are currently viewing SAMO JE NEBO GRANICA

SAMO JE NEBO GRANICA

Naši učenici članovi kluba Mladi demokrati sa profesoricom Elmedinom Ljucević prisustvovali su edukacionom predavanju Tomislava Cvitanušića u Centru za mlade općine Centar. Predavanje je dio projekta – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Zahvaljujemo se na druženju i ujedno se radujemo narednom.