You are currently viewing SAOBRAĆAJNA KULTURA PJEŠAKA I VOZAČA

SAOBRAĆAJNA KULTURA PJEŠAKA I VOZAČA

Sa ciljem educiranja učenika o vrlo važnoj temi, saobraćajnoj kulturi, stručna služba škole je 19.10.2023.g. organizirala predavanje za učenike II 3, IV 2 i IV 4 odjeljenja u realizaciji organizacije "Baby steps". Osnovni cilj predavanja je bilo podizanje svijesti o sigurnosti u saobraćaju, naročito izbjegavanju upotrebe alkohola prilikom vožnje. Prisutnima se obratila ovlaštena osoba za obavljanje poslova direktora, Jasna Čolović-Rosić.. Edukaciji su prisustvovali socijalna radnica škole, Alt-Balta Snježana, pedagog Sanela Hamidović i profesor Kenan Strujić.