You are currently viewing SARADNJA SA POLICIJOM U ZAJEDNICI

SARADNJA SA POLICIJOM U ZAJEDNICI

Zahvaljujemo se predstavnicima Policije u zajednici Pete policijske uprave Ilidža. koja je za naše maturante realizirala edukaciju o prevenciji cyber bullyinga. Edukaciju je organizirala stručna služba škole, socijalna radnica i pedagog.