SAT KODIRANJA 2021.

"U okviru globalnog projekta “Sat kodiranja” naša škola je realizirala planirane aktivnosti u periodu od 6.12.2021. do 10.12.2021.. U aktivnostima su učestvovala sva odjeljenja naše škole, preko 400 učenika kao i nekolicina nastavnika. Aktivnosti sa učenicima na satu su organizovali i vodili Jasna Čolović-Rosić i Denis Čolović. Kolegica Kada Hasanpahić je animirala učenike na pisanju eseja. Adnan Hozo je učestvovao u odabiru najboljih fotografija, a kolega Nermin Ibrahimović zadužen je za prezentovanje aktivnosti na web stranici i društvenim mrežama. Sat kodiranja privukao je veliku pažnju učenika. Učencima su prikazani motivacijski video materijali na kojima su poznate ličnosti govorile o njihovim počecima u kodiranju. Diskutovali smo na temu značaja programiranja i razvoju novih tehnologija. Učenici su iznosili svoja iskustva u radu sa aplikacijama i ideje o aplikacijama koje bi rado programirali. Razgovarali smo o problemima i izazovima onih koji su se okušali u kodiranju, kao i o razlozima onih koji ne žele pokušati. Veliki dio aktivnosti predstavljao je sam rad na konkretnim problemskim zadacima dostupnim u okviru platforme www.code.org. Većina učenika je kompletirala zadatke, neki čak i više njih. Pristup programiranju pomoću vizuelnih programskih blokova omogućio je fokusiranje na problem i stavio akcenat na razmišljanje – kako postići konkretan cilj i riješiti zadatak. Pomenuti pristup se posebno dopao učenicima i bio je dodatni motiv za rad. Nastavnici koji su učestvovali u aktivnostima prenijeli su svoja iskustva u radu na satu kodiranja ostalim kolegama i kolegama u okviru aktiva. Prezentovana je interesantna mogućnost kreiranja međupredmetnih tema koje će uključiti kodiranje i/ili računarsko razmišljanje i u teme koje nisu vezane samo za usko stručno obrazovanje. Najbolje fotografije i esejski radovi biće posati organizatoru kako bi učestvovali na međunarodnom takmičenju."