You are currently viewing SAT KODIRANJA 2022

SAT KODIRANJA 2022

U okviru globalnog projekta “Sat kodiranja” naša škola je realizirala aktivnosti na promociji programiranja i računarskog razmišljanja u periodu od 5.12.2021. do 9.12.2021.. U aktivnostima su učestvovala sva odjeljenja naše škole, oko 400 učenika kao i nekolicina nastavnika. Aktivnosti sa učenicima na satu je organizovao i vodio nastavnik Denis Čolović uz podršku nastavnica Jasminka Delić, Amine Ćenanović, Jasne Čolović-Rosić, Arijane Čengić. Nermin Ibrahimović zadužen je za prezentovanje aktivnosti na web stranici i društvenim mrežama. Sat kodiranja privukao je veliku pažnju učenika. Učencima su prikazani motivacijski video materijali na kojima su poznate ličnosti poput Marka Zuckerberga i Bila Gejtsa, govorile o njihovim počecima u kodiranju. Diskutovali smo na temu značaja programiranja i razvoju novih tehnologija. Učenici su iznosili svoja iskustva u radu sa aplikacijama i ideje o aplikacijama koje bi rado programirali. Razgovarali smo o problemima i izazovima onih koji su se okušali u kodiranju, kao i o razlozima onih koji ne žele pokušati. Pristup programiranju pomoću vizuelnih programskih blokova omogućio je fokusiranje na problem i stavio akcenat na razmišljanje – kako postići konkretan cilj i riješiti zadatak. Pomenuti pristup se posebno dopao učenicima i bio je dodatni motiv za rad. Dio učenika izrazio je želju da se priključi radu programerske sekcije naše škole.