SEKCIJE ZA 2023.-2024. GODINU

Klub je namijenja svim učenicima koji žele da se upoznaju sa web
dizajnom ili da prošire svoje znanje stečeno na redovnim časovima. Sadržaj kluba će biti
kreiran prema znanju i željama učenika. Upoznati ćemo se sa tehnologija za izradu
statičkog i dinamičkog sadržaja web stranica. Neke od tehnologija koje ćemo spominjati
su: HTML – HyperText Markup Language, CSS – Cascading Style Sheet, JavaScript,
PHP – Hypertext Preprocessor, itd. Težiti ćemo ka upoznavanju novih tehnologija i pratiti
trendove u svijetu web-a.

 

Termin održavanja: srijedom u 12:25 sati, kabinet br. 12

Voditelj kluba: Arijana Čengić dipl.ing.el.

Učestvujte u školskim i takmičarskim projektima kroz nteresantni svijet filma i videa!

Realizujte svoje video ideje, okušajte se u glumi, snimite i montirajte svoj video ili film!

 

 

Pridružite nam se do 20.11.2023.

Prof. Fotografije i filma i grafičkog dizajna Samir Kačunović

Profesor : Nermin Jamaković

 


Spisak učenika:
1. Sadikaj Erdin
2. Kesko Almedin
3. Fatma Selimović
4. Amina Mehmedagić
5. Paro Emrah
6. Mizdrak Faris
7. Pohara Faris
8. Tutun Elmir
9. Kardaš Emina
10. Mirha Bećirović
11. Mubina Bušatlić
12. Hasić Amina
13. Dervišević Nejra
14. Hodžić Džejlana
15. Hodžić Šejla

Voditelj: Denis Čolović

Vrijeme održavanja: utorak 15h

Lokacija: kabineti 9 – 12

Kontakt: denis.colovic@sgts.edu.ba

 

Adrović Amina

Fejzić Tarik

Maslo Adna

Hiroš Ardi

Brko Faris

Čauš Berina

Badžić Samed

Demirović Omer

Jusić Rejhana

Oručević Mak

1. Jahić Ismail
2. Bijedić Aldin
3. Popara Medina
4. Ramić Ajla
5. Borančić Lamija
6. Čauš Berina
7. Omerspahić Amina
8. Subašić Enra
9. Đono Emina
10. Mešanović Mubera
11. Zahirović Ajla
12. Bristić Said
13. Čavčić Dzejla
14. Pojata Elma
15. Rahmanović Ilhana
16. Aljić Alma
17. Čomor Dzana
18. Sarić Lejla 
III-1 – Đono Emina, Omerspahić Amina, Vranešić Nejra, Muraja Enisa, Mešanović Mubera
I-1 – Fidahić Hamza, Sokolović Leon, Pleho Sajra
IV-3 – Bibanović Senad
I-4 – Bajramović Anisa, Mekić Irfan, Borovina Ajkra, Hirkić Lejla, Husić Mona, Aličković Emina, Jasika Sumeja, Avdović Aiša, Zatega Sara, Hasić Aldina
III-3 – Jovanović Rudi, Aljić Amna, Sarić Lejla, Pojata Elma, Rahmanović Ilhana, Alihodžić Harun.
I-5 – Lokvančić Bilal, Softič kenan, Bojičić Amina, Lolić Daris, Dedić faruk, Sejdin Ibro i Pleho Sajra
  1. Alihodžić Vedad

2. Čavčić Džejla

3. Jovanović Rudi 

4. Kadić Danis

5. Numanović Harun 

6. Pejdah Abdulah 

7. Pojata Elma

8. Sarić Lejla

9. Talić Lamija

10. Zečić Selma

Selma Kuć