You are currently viewing Smjernice za rad sa strankama

Smjernice za rad sa strankama

RAD SA STRANKAMA OD 8:00 DO 13:00 SATI

Stranke su u obavezi da:

  • propisno nose zaštitnu masku,
  • se prilikom ulaska u školu jave školskom portiru,
  • dezinfikuju ruke na ulazu,
  • sačekaju da im se izmjeri tjelesna temperatura.
  • Održavaju fizičku udaljenost od drugih stranaka i uposlenika škole najmanje 2 metra.
  • Nije dozvoljen boravaka više od jedne stranke u jednoj kancelariji.

Hvala na razumijevanju i poštivanju propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Uprava škole