You are currently viewing STAR FEST

STAR FEST

Imali smo priliku da se upoznamo sa velikim brojem izlagača i učesnika ovog festivala, poslovnim firmama, Javnim institucijama, Bankama, Nevladinim organizacijama, psihološkim savjetovalištima.

Aktivnosti u kojim smo učestvovali su edukativne radionice na temu HR (human resources), i soft skills vještine, JOBLAB poslovi budućnosti, upoznavanje sa IT industrijom i 3D skeniranjem te promocija međunarodnih projekata za mlade - poslova, stažiranja, edukacije, stipendije itd.

Cilj posjete je bio da se učenici upoznaju sa poslovima budućnosti, promjenama i trendovima na tržištu rada, EU prilikama za mlade u BiH, trikovima i alatima za traženje posla, savjetima i konkretnim opcijama za razvoj vlastitog biznisa.

Organizator STAR festa je MUNJA INKUBATOR DRUŠTVENIH INOVACIJA uz partnerstvo sa VLADA KANTONA Sarajevo.

Selma Kuč, prof.ekonomske grupe predmeta