You are currently viewing STOP NASILJU!

STOP NASILJU!

Govoriti o prevenciji nasilja i ponašati se u skladu sa prevencijom je među najboljim načinima za sprečavanje bilo kojeg oblika nasilja. Nasilju su rekli NE učenici odjeljenja II 1 zajedno sa svojom razrednicom Tarahija Anesom na jednom od časova odjeljenske zajednice.