You are currently viewing STRUČNO USAVRŠAVANJE INN & TECH

STRUČNO USAVRŠAVANJE INN & TECH

Sa ciljem kontinuiranog stručnog usavršavanja, odazvali smo se 5. naučno-stručnoj konferenciji "INN & TECH" sa tematikom značaja razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija, održanoj 16.03.2022.godine. Istoj su prisustvovali direktor škole dr. sc. Salko Huskić, pomoćnik direktora, dipl. ing. Edin Fulin, pedagog škole-Sanela Hamidović, prof. , rukovalac nastavnom tehnikom-profesorica Alijagić Azra, prof. te profesori Čolović-Rosić Jasna, Čolović Denis, Omanović Amer i Makaš Emil.