You are currently viewing TERENSKA NASTAVA SA UČENICIMA IV-1 SMJER WEB DIZAJN.

TERENSKA NASTAVA SA UČENICIMA IV-1 SMJER WEB DIZAJN.

U SKLADU SA NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM NAŠE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU. PROFESORI PREDMENTNE NASTAVE: NERMIN JAMAKOVIĆ, NERMIN IBRAHIMOVIĆ I SEMIR HADŽIMULIĆ ODRŽALI SU DVA ČASA TERENSKE NASTAVE SA UČENICIMA IV-1 RAZREDA, SMJER WEB DIZAJN. BILI SU U MOGUČNOSTI DA SE SUSRETNU SA OSNOVAMA FOTOGRAFIJE, FOTO APARATOM I DRUGIM PRAKTIČNIM STVARIMA VEZANIM ZA FOTOGRAFIJU