You are currently viewing TRGOVINA LJUDIMA, POSEBNO ŽENAMA I DJECOM, TRGOVINA JE LJUDSKOM NESREĆOM, TE PREDSTAVLJA JEDAN OD NAJVEĆIH ZLOČINA NAŠEG DOBA”.

TRGOVINA LJUDIMA, POSEBNO ŽENAMA I DJECOM, TRGOVINA JE LJUDSKOM NESREĆOM, TE PREDSTAVLJA JEDAN OD NAJVEĆIH ZLOČINA NAŠEG DOBA”.

Na osnovu edukacije Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Visokog sudskog i tužilaškog vijeća BiH i Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“, pedagog škole Sanela Hamidović, prof. i policajka Šljivić Mira su 31.03.2022.godine realizirale prvu edukaciju za učenike odjeljenja III 1 i III 3, te predstavnike Vijeća učenika II i IV razreda na temu: Prevencija trgovine ljudima“. Ukupno je prisustvovalo 55 učenika naše škole.