You are currently viewing ZAVRŠNA SJEDNICA VIJEĆA UČENIKA-POZITIVNE PRIČE ZAŠTO MLADI TREBAJU OSTATI U BIH.

ZAVRŠNA SJEDNICA VIJEĆA UČENIKA-POZITIVNE PRIČE ZAŠTO MLADI TREBAJU OSTATI U BIH.

U četvrtak, 04.maja 2023.g.realizovana je završna sjednica Vijeća učenika. Realizovana je debatom na temu:"Trebaju li mladi ostati u BIH!?". Učenici su podijeli svoja značajna znanja i iskustva i zaključili da radom, trudom i omladinskim aktivizmom moraju biti promjena koju žele da vide i zdrava budućnost Bosne i Hercegovine. Debatom je koordinirala Bećirević Mirha III 1, a Vijeće je vodila pedagog škole. Naši maturanti ostaju alumniji Vijeća učenika škole i radujemo se njihovom učešću i dalje.