You are currently viewing Život srednjoškolaca u doba korone

Život srednjoškolaca u doba korone

Vanjski faktori utiču na nas onoliko koliko im mi dozvolimo! To se najviše odnosi na ovo doba pandemije koje nas ne smije zaustaviti da svakoga dana učimo, saznajemo i  napredujemo u online ili bilo kojim drugim uslovima nastave i našeg slobodnog vremena. Svoje viđenje, inspiraciju i način na koji sebe motiviše, sa Vijećem učenika je podijelila predstavnica II 1 odjeljenja, Abazović Adna.

Stepenice nam predstavljaju put našeg života, kao što svi znamo ništa nam ne može doći preko noći, niti se mogu neki teži ciljevi tako brzo dostignuti. Na prvoj stepenici sam stavila ilustraciju mozga, šta nam to on predstavlja? Pa mozak nam predstavlja naše razmišljanje, naš prvi korak ka uspjehu. Da bi željeli nešto da počnemo kako bi sami sebe učinili sretnim/om, moramo da razjasnimo sami sa sobom šta mi to želimo. 

Na drugoj stepenici stavila sam dijete, koje nam predstavlja određivanje vlastite ličnosti, tj. spoznaju čime želimo da se bavimo i koji posao će najviše doprinijeti zajednici, ali i našem zadovoljstvu. 

Na trećoj stepenici se nalaze knjige. Zašto su nam knjige važne u postizanju ciljeva? Knjige nam omogućavaju da proširimo svoje poglede, svoje razmišljanje, ali i stavove o datim temama. U knjigama možemo pronaći mnogo dobrih savjeta, koji će nam pomoći da uspijemo u onome što smo na prvoj stepenici stavili kao cilj. 

Na četvrtoj stepenici imamo osobu za računarom, šta nam to on predstavlja? Pa on nam predstavlja već neku sredinu našeg cilja, time što ćemo početi detaljno istraživati o svemu što smo zamislili, ali i početak ostvarivanja tih želja. 

I na kraju imamo doktora sa maskom na licu. On nam predstavlja uspjeh. Doktor je taj koji nam u ovoj situaciji najviše pomaže, i doprinosi svojim radom zajednici, kako bi se svi osjećali najbolje i najzdravije. Maska nam predstavlja doba korona virusa u kojoj ne trebamo da odustajemo od naših želja i ciljeva, jer ona nije ta koja zaustavlja vrijeme niti dešavanja u našem životu. A fascikla u ruci, označava, ne mito, niti korupciju, nego znanje koje smo stekli tokom svih stepenica, i ponosno predstavlja naše zalaganje i naš trud. 

Želim svima da poručim, da korona ne može promijeniti nas, nego mi sami sebe. Ako budemo razmišljali o tome šta nam može korona donijeti, nećemo se osjećati prijatno, ali ako razmislimo šta nam može donijeti naš trud i kreativnost tokom izolacije, onda bi se osjećali bolje i težili bi ka našim ciljevima, a ne tome da promijenimo vanjsku situaciju, na koju ne možemo uticati. Ostanite mi zdravi, i čuvajte se. I zapamtite, spoljašnja situacija ne može uticati na nas, osim ako joj mi dozvolimo.