Slide
PlayPlay
Slide 2
Image is not available

06.03.2023. - 10.03.2023.

Slide 1
Image is not available

Zahvaljujemo se našim maturantima koji su uzeli učešće u akciji dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji škole i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH. Ponosni smo na vas!!! Koordinator akcije je bila pedagog škole.

SAT KODIRANJA 2022.

U okviru globalnog projekta “Sat kodiranja” naša škola je realizirala aktivnosti na promociji programiranja i računarskog razmišljanja u periodu od 5.12.2021. do 9.12.2021.. U aktivnostima su učestvovala sva odjeljenja naše škole, oko 400 učenika kao i nekolicina nastavnika. 

POSJETA UNIVERZITETU IUS

Dana 16.3.2023. godine sa IV2 razredom smo posjetili Interncionalni Univerzitet Sarajevo. Prvo smo u amfiteatru pogledali kratku prezentaciju fakulteta i razgovorali smo o uslovima upisa,

POSJETA ŠTAMPARIJI GARMOND GRAPHIC

Profesori i učenici su posjetu obavili u vremenu od 11:35 do 13;10. Učenici su u štampariji uz profesore dobili i dodatna pojašnjenja uposlenika štamparije. S

PRINT21 SARAJEVO

Svi smo već upoznati s činjenicom da grafička industrija teško može funkcionirati bez sajmova. To je jedan od ključnih razloga zašto je Print21 brzo postao

WEB DIZAJN

Web dizajn je zanimanje koje je danas, slobodno možemo reći, jedno od najtraženijih. Ne postoji kompanija danas koja ne posjeduje web stranicu. 

MULTIMEDIJALNI SADRŽAJI

Učenici se na ovom smjeru osposobljavaju za rad sa različitim vrstama medija kroz kreiranje i obradu materijala pomoću odgovarajućih programskih alata. 

KOMERCIJALNO PODRUČJE

Ovo područje se zasniva na sticanju znanja grafičkih operacija na osnovu kojih po fazama rada, komercijalista određuje cijenu grafičkih proizvoda. 

FOTOGRAF ZA MEDIJE

Fotograf za medije je zanimanje koje mnoge učenike privlači. Na ovom smjeru učenici stiču znanja o nastanku prve fotografije, prvih fotoaparata, izradi negativ materijala, svim vrstama i načinima obrade.

GRAFIČKA PRIPREMA

Grafički tehničar pripreme je osoba koja je neophodna za realizaciju grafičkog proizvoda. Grafička priprema je, zapravo, prva faza cjelokupnog procesa izrade nekog grafičkog proizvoda.

 

GRAFIČKA ŠTAMPA/TISAK

Grafički tehničar štampe je jedno od zanimanja koje je u današnjici jako traženo. Na ovom smjeru učenici stiču znanja, ali što je još važnije, i praksu u grafičkoj proizvodnji od strane stručnih osoba.

GRAFIČKA DORADA

Grafički tehničar dorade je jedno jako kreativno zanimanje koje učenicima pruža mogućnost da ispolje svoje ideje. Ovaj smjer se bazira na učešću u grafičkoj proizvodnji pri finaliziranju grafičkog proizvoda.

Play Video
Školski kalendar 2022./2023.

Klikni na ikonu i preuzmi.

Obrazac za ocjenu iz prakse

Klikni na ikonu i preuzmi.

Vodič za pisanje maturskog rada

Klikni na ikonu i preuzmi.