Početkom davne 1947. godine zbog potrebe za grafičkim radnicima sa radom je počeo dvogodišnji kurs za učenike grafičke struke. Međutim, kurs nije mogao zadovoljiti potrebe za grafičarima, pa je Dopisom Narodnog odbora grada Sarajevo br.XII 5302 od oktobra 1949. god. formirana škola učenika u privredi Državne štamparije-grafičke struke. Prva 53 učenika, 2. januara 1950. god. započela su sa školovanjem za jedno od sedam zanimanja, a to su:

- slogari - štamparski strojari - knjigovesci - cinkografi - foto-cinkografi - litografi - litografski strojari

U predratnom socijalističkom periodu broj učenika se povećava, škola radi kontinuirano i dobija naziv “Grafički školski centar”. Agresijom na našu domovinu, i opsadom Sarajeva, u aprilu 1992. god. škola prestaje sa radom. Svakodnevna granatiranja, razaranja i ubijanja nisu slomili duh opkoljenog Sarajeva, u oktobru, iste godine, Grafička škola počinje sa radom i radi tokom cijelog rata uz povremene prekide zbog pojačanih ratnih dejstava. U školskoj 1993./1994. škola mjenja koncept školovanja, uvodi nove planove i programe, prema kojima dobija status četverogodišnje škole, i obrazuje kadrove grafičke struke:

- grafički tehničar štampe/ tiska - grafički tehničar sloga /izrade štamparske forme/ - grafički tehničar litografije - grafički tehničar dorade

U skladu sa novim konceptom školovanja, škola umjesto starog naziva “Grafički školski centar” dobija novi naziv “ Srednja grafička tehnička škola”. Završetkom rata, škola se našla pred izazovom koji donosi novi tehnološki razvoj. Prilagođavaju su programi i uvode novi smjerovi u skladu sa napredkom i primjenom savremenih tehnoloških dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija i potrebama grafičkog tržišta. Škola mjenja naziv u “Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije” koji nosi i danas.

Usprkos skromnim mogućnostima, naša škola uz nesebičnu podršku profesora, stručne službe i uprave, svoja vrata otvora i učenicima sa zdravstvenim poteškoćama koji rade po prilagođenim planovima i programima, čime svi skupa postajemo bogatiji za nova iskustva u prihvatanju i toleranciji drugih i drugačijih. Zahvaljujući tradiciji dugoj skoro sedam i po decenija, danas naša škola spremno dočekuje nove generacije i nove izazove.