Uposlenici

v.d. direktorica Jasna Čolović-Rosić

Sanela Horo-Hamidović – pedagog

Snježana Alt-Balta – socijalni radnik

Zerina Kovačevič – psihologica

V. D. Školskog odbora:

Predsjednica, predstavnica Ministarstva Dijana Parla
Predstavnica opštine Ilidža Merima Bečarević
Predstavnica roditelja Lejla Dizdarević
Predstavnica uposlenika škole Ismeta Čengić

Bosanski jezik i književnost

 • Čupović Aida
 • Hasanspahić Kada
 • Močević Mersiha

Engleski jezik:

 • Kutlovac Elvira
 • Keško Nasiha

Njemački jezik

 • Dujso Ina

Matematika

 • Čolović-Rosić Jasna
 • Isović Djenana

Informatika

 • Delić Jasminka
 • Čolović-Rosić Jasna

Fizika

 • Isović Djenana

Biologija

 • Ramadanović Arnela

Hemija

 • Čengić Ismeta

Muzička kultura

 • Dokara Amar

Grafički dizajn

 • Kačunović Samir
 • Fazlić Haris
 • Čehić Amela

Tjelesni i zdravstveni odgoj

 • Durgut Fuad
 • Krsmanović Ina

Građansko obrazovanje demokratija i ljudska prava

 • Ljucević Elmedina

Vjeronauka

 • Terahija Anesa

Kultura religija

 • Fazlić Vahida

Stručno-teoriska nastava

 • Alijagić Azra 
 • Čengić Arijana
 • Čolović Denis
 • Ibrahimović Nermin
 • Jamaković Nermin
 • Čehić Amela 
 • Čengić Ismeta
 • Fulin Edin
 • Kačunović Samir
 • Kuć Selma
 • Obučina Aldin
 • Hozo Adnan
 • Rizvić Armin
 • Makaš Emil
 • Omanović Amer

Praktična nastava

 • Memić Belma
 • Šišić Samir
 • Makaš Indira
 • Lagumdžija Suljo
 • Hadžimulić Semir
 • Halilović Nadira

Stručni tim škole za podršku inkluzivnom obrazovanju:

Ismeta Čengić, prof.
Arnela Ramadanović, prof
Sanela Hamidović, pedagog
Nevena Petrović, psiholog
Merima Dramalija, defektolog

Mobilni tim:

Nevena Petrović, psiholog
Merima Dramalija, defektolog
Lejla Arnautović, logoped

Koordinatori vijeća učenika:

Sanela Hamidović, pedagog 

Zerina Kovačević, psiholog

Razrednici:

I-1 Isović Sabina

I-2 Hadžimulić Semir

I-3 Isović Djenana

I-4 Halilović Nadira

I-5 Memić Belma

II-1 Fazlić Vahida

II-2 Močević Mersiha

II-3 Obučina Aldin

II-4 Krsmanović Ina

III-1 Ibrahimović Nermin

III-2 Rizvić Armin

III-3 Hozo Adnan

III-4 Makaš Indira

IV-1 Hasansaphić Kada

IV-2 Omanović Amer

IV-3 Lagumdžija Sujo

IV- Šišić Samir