USVAJANJE IZVJEŠTAJA I GODIŠNJEG PROGRAMA

RJEŠENJE EMIS ODGOVORNA OSOBA

RASPISIVANJE KONKURSA

PRAVILNIK O PRACENJU I VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU 

PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU

RAVILNIK_O_IZBORU_KRITERIJIMA_ZA_IZBOR_NADLEZNOSTIMA_I_RADU_DIREKTORA_SREDNJIH_SKOLA

DOPUNA PRAVILNIKA O PRACENJU I VREDNOVANJU

PRAVILNIK O EKSKURZIJI IZLETIMA

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI

PRAVILNIK O KORUPCIJI

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

PRAVILNI O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

PLAN ZAŠTITE NA RADU

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA

PLAN UPISA U I PRAZRED

ODLUKA O PLAĆANJU KOMISIJE

ODLIKA O ZAŠTITI NA RADU

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA 21/22

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA

ODLUKA O PLACANJU MOBITELA

ODLUKA O PLACANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

ODLIKA O ŠK 22

ODLUKA O GODIŠNJEMA PLANU I PROGRAMU

ODLUKA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

FINANSIJSKI PLAN

ODLUKA O FINANSIJSKOM PLANU

ODLUKA FINANSIJSKI PLAN

ODLUKA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

CJENA RADA DIREKTORA

KOMISIJE 

KOMISIJA ZA UPIS U I RAZRED

KOMISIJA TEHNOLOŠKI VIŠAK

KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

KOMISIJA ZA EKSKURZIJU

KOLEKTIVNI UGOVOR

JAVNI KONKURS 22-23

INVENTURA KOMISIJA 

IMENOVANJE OSOBE ZA PRIMANJE PRITUŽBI

GODIŠNJI PROGRAM USVAJANJA