Aktivnosti u okviru sedmice “Sat kodiranja” 2023. U okviru globalnog projekta “Sat kodiranja” naša škola je realizirala aktivnosti na promociji programiranja i računarskog razmišljanja u periodu od 4.12.23. do 8.12.2023.. U aktivnostima su učestvovala sva odjeljenja naše škole, oko 400 učenika kao i nekolicina nastavnika. Aktivnosti sa učenicima realizirali su Arijana Čengić, Jasminka Delić, Jasna Čolović-Rosić, Nermin Ibrahimović i Denis Čolović. Nermin Ibrahimović zadužen je za prezentovanje aktivnosti na web stranici i društvenim mrežama. Sat kodiranja privukao je veliku pažnju učenika i realiziran je uz saglasnost i koordinaciju sa nastavnicima Informatike, stručno-teorijske i praktične nastave. Učencima su prikazani motivacijski video materijali na kojima su poznate ličnosti govorile o njihovim počecima u kodiranju. Diskutovali smo na temu značaja programiranja i razvoju novih tehnologija. Učenici su iznosili svoja iskustva u radu sa aplikacijama i ideje o aplikacijama koje bi voljeli realizirati. Veliko interesovanje učenici su pokazali za razvoj vještačke inteligencije i njenom uticaju na poslove u budućnosti. Upoznali su se sa osnovnim principima rada jednostavnijih algoritama za učenje u oblasti razvoja vještačke inteligencije.