Učenici III razreda na ekskurziji dana 16.04 su posjetili Veneciju

- Venecija je grad istoimene italijanske pokrajine Venecije u italijanskoj regiji Venetu s 271,367 stanovnika. Grad je poznat po kanalima, gondolama i bogatoj historiji.

- Grad se nalazi na 117 manjih otoka u močvarnoj venecijanskoj laguni u venecijanskom zaljevu na sjeveru Jadranskog mora. Laguna se prostire uz italijansku obalu između ušća rijeka Po na jugu, i Piave na sjeveru. Učenici su imali historijski čas u kojem su obisli lijedeće znamenitosti.

- Trg svetog Marka je glavni gradski trg u Veneciji, središnja znamenitost i sastajalište uvijek puno turista, fotografa i brojnih galebova. Jedan je od rijetkih drevnih europskih trgova koji su pješačka zona, bez prometa koji se obavlja samo kanalima. Svi ostali trgovi u Veneciji se, zbog manje veličine, ne zovu piazza nego campi. Oduvijek je smatran za središte Venecije jer su na njemu uredovala mletačke republika, ali i sjedište nadbiskupije od 19. stoljeća

- Santa Maria della Salute Bazilika svetog Marka je venecijanska katedrala i najpoznatija crkva u Veneciji i primjer bizantske arhitekture u Europi. Nalazi se na trgu sv. Marka u četvrti San Marco koja je spojena na srednjovjekovnu palaču. Izvorno je bazilika bila kapela vladara Venecije, a ne službena gradska katedrala

- Duždeva palača je gotička palača koja je služila kao rezidencija srednjovjekovne Mletačke Republike. Bilo je poznato da nakon izbora, svaki dužd napusti svoj dom i nastani se u duždevoj palači u trajanju svog mandata.

- Sat svetog Marka je sat koji se nalazi u tornju sv. Marka na trgu sv. Marka, u sklopu stare vijećnice Procuratie Vecchie iz 15. stoljeća. To je jedan od prvih javnih astronomskih satova podignutih u Europi. Ima bogatu i kontroveznu povijest prepunu brojnih restauracija.