Dorada-Ovaj smjer u školi fokusira se na procese dorade nakon štampe kako bi se proizvodi doveli do finalnog stanja. Učenici uče o postupcima kao što su plastifikacija, lakiranje i reljefne tehnike. Naglasak je na kreativnom pristupu i tehničkim veštinama potrebnim za postizanje visokog kvaliteta dorade proizvoda.