Fotografija- Smjer fotografija jedan je od traženijih u današnjem vremenu. Stavlja fokus na vizuelni sadržaj koji igra ključnu ulogu u digitalnom svijetu. Pruža vam opciju izražavanja emocija, misli, kreativnosti, te slanja vizuelne poruke svijetu putem fotografije. Upoznati ćete historiju fotografija, te obradu istih, također nudi pristup i obradu opreme. Smjer potiče razmišljanje i interpretaciju vizuelnih poruka jedne fotografije, odakle razvijate smisao za estetiku i kompoziciju. Znanje koje ovaj smjer nudi dalje se može koristiti i usmjeriti ka profesijama kao što je fotograf, foto- urednik,te u raznim sferama medija.