Priprema- Prvi i osnovni dio štampe. Pruža vam obrazovanje u segmentima štampe, grafičkog dizajna i upotrebu različitih softverskih programa. Učenici stiču širok spektar vještina i znanja, uključujući dizajniranje, rad s različitim materijalima i tehnologijama, kao i upravljanje projektima. Glavni fokus stavlja se na praktično iskustvo sa opremom i upotrebom softverskih programa za pripremu. U ovaj smjer se uključuje i razumijevanje boja, njihovog odnosa i značaja, materijala i postupaka koji utiču na kvalitetu štampe.