Štampa- Štampa, kao osnovni smjer, nudi obuku koja je usklađena s najnovijim trendovima i tehnologijama u industriji štampe . Kroz interaktivnu nastavu, radionice i praktične projekte, učenici su osposobljeni za uspešnu karijeru u grafičkoj industriji. Korisne tehnike štampe poput offset, sito, i digitalne štampe obrađivane su na spomenutim nasavnim časovima. Saradnja sa lokalnim preduzećima omogućava učenicima stvarno radno iskustvo i priliku za praktičnu primenu svojih vještina, kao i ranu specijalizaciju u ovoj sferi.