Polaganje maturskih ispita u junskom roku za školsku 2019./2020. godinu će se održati u periodu od 3.6.2020. do 5.6.2020. godine. Polaganje ispita će biti organizovano kroz online platformu prema rasporedu koji se nalazi na LINK-u.