PRIJAVA KORUPCIJE

Prijava korupcije je pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih poizilazi sumnja da je izvršena korupcija.
Prijava korupcije se može izvršiti putem protokola, putem pošte, putem elektronske pošte (e-mail) ili online sistema za prijavu korupcije na web stranici škole.
E-mail adresa: stsgtdm@gmail.com
Ukoliko želite prijaviti korupciju putem web stranice, kliknite OVDJE PRIJAVI.
Podsjećamo Vas da lažno prijavljivanje podliježe sankcijama u skladu sa zakonskim i drugim propisima u BiH.
OVDJE PRIJAVI