PRIJAVI KORUPCIJU

Prijava korupcije je pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži informacije iz kojih poizilazi sumnja da je izvršena korupcija.
Prijava korupcije se može izvršiti putem protokola, putem pošte, putem elektronske pošte (SGTS@SGTS.EDU.BA) te putem kutije za prijavu ili usmeno izjaviti na zapisnik.