UPRAVA ŠKOLE

Huskić Salko, direktor škole
Fulin Edin, pomoćnik direktora
Hamidović Sanela, pedagog

ŠKOLSKI ODBOR

, predstavnik Ministarstva
Topčić Muhidin, predstavnik uposlenika
, predstavnik Grada
, predstavnik roditelja

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
Agić Sabina
Čupović Aida
Hasanspahić Kada

Engleski jezik
Keško Nasiha
Kutlovac Elvira

Njemački jezik
Mejrić Diana

Historija i kultura religija
Fazlić Vahida

Tjelesni i zdravstveni odgoj
Durgut Fuad
Topčić Muhidin

Sociologija i građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava
Ljucević Elmedina

Matematika
Čolović-Rosić Jasna
Isović Sabina
Šemić Sanida

Informatika
Delić Jasminka
Dupovac Kemal

Fizika
Isović Đenana

Hemija
Čengić Ismeta

Biologija
Ramadanović Arnela

Muzička kultura
Veseli Ajdin

Vjeronauka
Tarahija Anesa

Grafički dizajn
Fazlić Haris
Kačunović Samir
Turkić Branka

Stručno teoretska nastava
Alijagić Azra
Bečić Azra
Čengić Arijana
Čolović Denis
Čolović-Rosić Jasna
Hozo Adnan
Ibrahimović Nermin
Jamaković Nermin
Mašić Salema
Omanović Amer

Praktična nastava
Čengić Ćamil
Hadžić Sabrija
Ibišević Dževad
Lagumdžija Suljo
Makaš Emil
Memić Belma
Strujić Kenan
Suljagić Vahida
Šatara Šefko

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

Đapo Aida, sekretar
Cacan Izeta, samostalni referent za plan i analizu
Avdić Šučrija, bibliotekar
Lagumdžija Almedina, blagajnik
Memić Belma, koordinator praktične nastave
Đukić Senada, administrativni radnik

TEHNIČKO OSOBLJE

Panjeta Edin, domar
Beganović Rifa, portir
Konak Nermin, portir
Mulaomerović Mejra, rad na održavanju čistoće
Pamuk Irma, rad na održavanju čistoće
Pandžić Nizama, rad na održavanju čistoće
Panjeta Derva, rad na održavanju čistoće
Zorlak Izeta, rad na održavanju čistoće