Huskić Salko, direktor škole
Fulin Edin, pomoćnik direktora
Hamidović Sanela, pedagog

Sedat Kovačević, predstavnik Ministarstva
Topčić Muhidin, predstavnik uposlenika
Ibrahim Đogić, predstavnik Općine Ilidža
Adis Šahman, predstavnik roditelja

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Čorbo Elvira
Čupović Aida
Hasanspahić Kada

Engleski jezik

Keško Nasiha
Kutlovac Elvira
Frko Igda

Njemački jezik

Ina Dujso

Historija i kultura religija

Fazlić Vahida

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Durgut Fuad
Topčić Muhidin

Sociologija i građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Ljucević Elmedina

Matematika

Čolović-Rosić Jasna
Isović Sabina
Šemić Sanida

Informatika

Delić Jasminka
Edin Ajanović

Fizika

Isović Đenana

Hemija

Čengić Ismeta

Biologija

Ramadanović Arnela

Muzička kultura

Azra Pohara


Vjeronauka 

Tarahija Anesa
Semir Saligović

Grafički dizajn

Fazlić Haris
Kačunović Samir
Turkić Branka

Stručno teoretska nastava

Alijagić Azra
Čengić Arijana
Čolović Denis
Čolović-Rosić Jasna
Hozo Adnan
Ibrahimović Nermin
Jamaković Nermin
Mašić Salema
Omanović Amer

Praktična nastava

Čengić Ćamil
Hadžić Sabrija
Samir Šišić
Lagumdžija Suljo
Makaš Emil
Memić Belma
Strujić Kenan
Šatara Šefko


Đapo Aida, sekretar
Cacan Izeta, samostalni referent za plan i analizu
Avdić Šućrija, bibliotekar
Lagumdžija Almedina, blagajnik
Rizvić Armin, koordinator praktične nastave
Đukić Senada, administrativni radnik

Panjeta Edin, domar
Konak Nermin, portir
Mulaomerović Mejra, rad na održavanju čistoće
Pandžić Nizama, rad na održavanju čistoće
Panjeta Derva, rad na održavanju čistoće
Zorlak Izeta, rad na održavanju čistoće