Jasna Čolović-Rosić, ovlaštena osoba

Hamidović Sanela, pedagog

Adis Mujezinović, predstavnik Ministarstva
Sanida Šemić, predstavnik uposlenika
Lejla Muzur, predstavnik Općine Ilidža
Adis Šaman, predstavnik roditelja

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Čupović Aida
Hasanspahić Kada

Engleski jezik

Nejra Neradin
Kutlovac Elvira
Keško Nasiha

Njemački jezik

Ina Dujso

Historija i kultura religija

Fazlić Vahida

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Durgut Fuad
Krsmanović Ina

Sociologija i građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Ljucević Elmedina

Matematika

Čolović-Rosić Jasna
Isović Sabina
Šemić Sanida

Informatika

Delić Jasminka
Edin Ajanović

Fizika

Isović Đenana

Hemija

Čengić Ismeta

Biologija

Ramadanović Arnela

Muzička kultura

Dokara Amar

Vjeronauka 

Tarahija Anesa

Grafički dizajn

Fazlić Haris
Kačunović Samir
Turkić Branka

Stručno teoretska nastava

Alijagić Azra
Čengić Arijana
Čolović Denis
Čolović-Rosić Jasna
Hozo Adnan
Ibrahimović Nermin
Jamaković Nermin
Omanović Amer
Glavinka Andrej
Senka Ivković Bešić
Makaš Indira

Praktična nastava

Armin Rizivić
Samir Šišić
Lagumdžija Suljo
Makaš Emil
Memić Belma
Strujić Kenan
Hadžimulić Semir
Halilović Nadira
Makaš Indira

 

Đapo Aida, sekretar
Cacan Izeta, samostalni referent za plan i analizu
Avdić Šućrija, bibliotekar
Lagumdžija Almedina, blagajnik
Rizvić Armin, koordinator praktične nastave
Đukić Senada, administrativni radnik

Panjeta Edin, domar
Konak Nermin, portir
Mulaomerović Mejra, rad na održavanju čistoće
Pandžić Nizama, rad na održavanju čistoće
Panjeta Derva, rad na održavanju čistoće
Zorlak Izeta, rad na održavanju čistoće