Huskić Salko, direktor škole
Fulin Edin, pomoćnik direktora
Hamidović Sanela, pedagog

Adis Mujezinović, predstavnik Ministarstva
Sanida Šemić, predstavnik uposlenika
Lejla Muzur, predstavnik Općine Ilidža
Adis Šaman, predstavnik roditelja

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Čupović Aida Hasanspahić Kada

Engleski jezik

Kutlovac Elvira Keško Nasiha

Njemački jezik

Ina Dujso

Historija i kultura religija

Fazlić Vahida

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Durgut Fuad Krsmanović Ina

Sociologija i građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

Ljucević Elmedina

Matematika

Čolović-Rosić Jasna Isović Sabina Šemić Sanida

Informatika

Delić Jasminka Hajra Fazlić

Fizika

Isović Đenana

Hemija

Čengić Ismeta

Biologija

Ramadanović Arnela

Muzička kultura

Dokara Amar

Vjeronauka 

Tarahija Anesa

Grafički dizajn

Fazlić Haris Kačunović Samir Turkić Branka Arnela Zolota Eldina Kožljak

Stručno teoretska nastava

Alijagić Azra Čengić Arijana Čolović Denis Čolović-Rosić Jasna Hozo Adnan Ibrahimović Nermin Jamaković Nermin Omanović Amer Glavinka Andrej Makaš Indira

Praktična nastava

Armin Rizivić Samir Šišić Lagumdžija Suljo Makaš Emil Memić Belma Strujić Kenan Hadžimulić Semir Nadira Halilović

Đapo Aida, sekretar
Cacan Izeta, samostalni referent za plan i analizu
Avdić Šućrija, bibliotekar
Lagumdžija Almedina, blagajnik
Rizvić Armin, koordinator praktične nastave
Đukić Senada, administrativni radnik

Panjeta Edin, domar
Konak Nermin, portir
Mulaomerović Mejra, rad na održavanju čistoće
Pandžić Nizama, rad na održavanju čistoće
Panjeta Derva, rad na održavanju čistoće
Zorlak Izeta, rad na održavanju čistoće