GODIŠNJI PROGRAM -USVAJANJE

IMENOVANJE OSOBE ZA PRIMANJE I RIJEŠAVANJE PRITUŽBI

INVENTURNA KOMISIJA ZA 2022.

JAVNI KONKURS ŠK 2022.-2023.

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA

KOMISIJA ZA EKSURZIJU

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE

KOMISIJA ZA TEHNOLOŠKI VIŠAK

KOMISIJA ZA UPIS U PRVI RAZRED

KOMISIJE ZA JAVNE NABAKE

ODLUKA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021.

ODLUKA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

ODLUKA FINASIJSKI PLAN 2022.

ODLUKA FINAFIJSKI PLAN

ODLUKA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE 2022.

ODLUKA O GODIŠNJEM PLANU I PROGRAMU

ODLUKA O IZVJEŠTAJU UA ŠK 21./22.

ODLUKA O PLAĆANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O PLAĆANJU MOBITELA

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA 21./22.

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA

ODLUKA O ZAŠTITI NA RADU

ODLUKA O PLAĆANJU KOMISIJE 

ODLUKA ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED

ODLUKA O RASISIVANJU JAVNOG KONKURSA 19./20.

PLAN ZAŠTITE NA RADU

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

PRAVILNIK O KORUPCIJI

PRAVILNIK O RADU SISTEMATIZACIJI I PLAĆAMA

PRAVILNIK O EKSKURZIJI I IZLET

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRAČENJU I VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU

PRAVILNIK O IZBORU KRITERIJIMA ZA IZBOR NADLEŽNOSTI I RADU DIREKTORA 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NEOPRADANOM ISTOSTANKU S NASTAVE

PRAVILNIK O PRAČENJU CREDNOVANU I OCJENJIVANJU UČENIKA

RASPISIVANJE KONKURSA

RIJEŠENJE EMIS ODGOVORNA OSOBA

USVAJANJE IZVJEŠTAJA I GODIŠNJEG PROGRAMA

GODIŠNJI PLAN RADA

KALENDAR ŠK 22./23.

PRILOG ŠK KALENDARU 22./23.

RASPORED

RAZVOJNI PLAN ŠKOLE ZA 22./23.

POSLOVNIK ŠKOLSKOG ODBORA

ODLUKA ZA RASPISIVANJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA

PLAN JAVNIH NABAVKI 2023.

 

ZAKONI

 

OKVIRNI ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU

ZAKON O IZMJENI ZAKONA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU

ZAKON O IZMJENI ZAKONA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU 2

ZAKON O RADU (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18)

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (‘’Službene novine Federacije BiH’’, broj 32/2001, 48/11)