Danas smo bili stanovnici Dječijeg grada. U okviru društveno korisnog učenja, učenici prvog razreda Halilović Rijad, Odobašić Lejla, Isanović Adna i Bajraktarević Vanesa volontirali su u produženom boravku zvanom “Dječiji grad”.  Učili su malu djecu, družili se sa njima, pomagali u izradi školskih zadaća i uređenja učionica,  a učili i od njih o sebi. Jedno divno iskustvo za koje su rekli da bi svakako ponovili.