You are currently viewing Svjetski dan štednje

Svjetski dan štednje

Štednja materijalnih resursa pozitivno utiče na čovječanstvo. Ako ne rasipamo bilo koje resurse onda su svi u prilici da imaju podjednako. O tome je pisalo Vijeće učenika naše škole: Džindo Tarik III 1 – grafički tehničar web dizajna, Osmanović Maida i Suljić Lejla III 3 – grafički tehničari grafičko-komercijalnog područja. Koordinator aktivnosti bila je pedagog škole.