You are currently viewing OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se profesori i učenici da se redovna nastava u I polugodištu završava u petak 31.12.2021. godine kao i da će se nastava taj dan odvijati prema izmjenjenoj satnici tako da će čas trajati 30 minuta. Redovan nastavni process se nastavlja u ponedjeljak 31.01.2022. godine kada počinje II polugodište.